شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : اسماعیل
خانم : مریم
متولد : 1366/9/23
متولد : 1363/6/17
شهر : شيراز
شهر : شيراز
آقا : ابراهیم
خانم : سوسن
متولد : 1360/3/11
شهر : شيراز
شهر : تهران
آقا : علی رضا
خانم : مهری
متولد : 1372/8/10
شهر : تهران
شهر : كرمان
آقا : یوسف
خانم : مهدیه
متولد : 1371/6/28
شهر : اسلامشهر
شهر : اسلامشهر
آقا : محمد رضا
خانم : نیلوفر
متولد : 1356/7/25
شهر : پرند
شهر : پرند
آقا : محسن
خانم : نسرین
متولد : 1342/11/22
متولد : 1347/4/12
شهر : كاشان
شهر : كاشان
آقا : حامد
خانم : سیما
متولد : 1366/12/19
متولد : 1369/6/28
شهر : تهران
شهر : مهرشهر
آقا : محمد
خانم : فاطمه
متولد : 1375/8/12
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : علی رضا
خانم : ناشناس
متولد : 1376/3/16
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : محمدعلی
خانم : سارا
متولد : 1360/5/19
متولد : 1362/8/15
شهر : نوبران

سایت شیدایی یک سایت رایگان همسریابی است که بستری مناسب برای پیدا کردن نیمه گمشده تان را در اختیارتان قرار خواهد داد. با شناخت این سایت و ورود به آن می توانید جفت فرکانسی تان را پیدا و با او ازدواج کنید. امکاناتی که این سایت می دهد به شما در پیدا کردن این جفت، بسیار کمک خواهد کرد.